Drut spawalniczy ze stali stopowej miedziowany i polerowany, nie pokryty miedzią

Drut spawalniczy ze stali stopowej miedziowany i polerowany, nie pokryty miedzią

сварочная проволока омедненная и без покрытия
сварочная проволока омедненная и без покрытия

Firma Dneprometiz rozpoczęła przemysłową produkcję stalowego drutu spawalniczego powlekanego miedzią i bezmiedziowego (polerowanego) o średnicy 0,8-2,0 mm przy użyciu nowoczesnego sprzętu europejskiego.

Drut spawalniczy ze stali stopowej miedzi jest szeroko stosowany do automatycznego i półautomatycznego spawania stali niskowęglowych w przemyśle stoczniowym, maszynowym i budowlanym.

Drut powlekany jest miedziowany, a specjalnym wykończeniem powierzchni jest drut bez miedzi (polerowany) produkowany przez firmę PrJSC “Dneprometiz”:

– minimalny rozprysk w procesie spawania, co zmniejsza zużycie materiałów eksploatacyjnych;

– stabilny zapłon łuku w szerokim zakresie trybów spawania, brak nadlewów i porowatości spoiny;

– ciasne szpulowanie drutu w linii umożliwia stosowanie różnych urządzeń spawalniczych

– Dzięki wysokiej jakości powłoce i stałej średnicy drutu drut ma jednakową temperaturę nagrzewania na całej długości, co zapewnia równomierne podawanie i ekonomiczne wykorzystanie końcówek przewodów miedzianych.

W dniu 19.02.2020 r. ekspert Jednostki Notyfikowanej nr 1397 VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras (Centrum Certyfikacji Wyrobów Budowlanych Przedsiębiorstw Państwowych, Litwa) zbadał zgodność systemu zakładowej kontroli produkcji Systemu 2+ Rozporządzenia nr 305/2011 PE i Rady Unii Europejskiej w zakresie certyfikacji drutu spawalniczego 4Si1 na zgodność z normą EN 14341:2011 oraz zgodność z normą europejską EN 13479:2017 z prawem do dalszego znakowania drutu znakiem CE. W wyniku inspekcji stwierdzono, że system kontroli jest zgodny z wymogami i podjęto decyzję o wydaniu certyfikatu.

Firma Dneprometiz rozpoczęła przemysłową produkcję stalowego drutu spawalniczego powlekanego miedzią i bezmiedziowego (polerowanego) o średnicy 0,8-2,0 mm przy użyciu nowoczesnego sprzętu europejskiego.

Drut spawalniczy ze stali stopowej miedzi jest szeroko stosowany do automatycznego i półautomatycznego spawania stali niskowęglowych w przemyśle stoczniowym, maszynowym i budowlanym.

Drut powlekany jest miedziowany, a specjalnym wykończeniem powierzchni jest drut bez miedzi (polerowany) produkowany przez firmę PrJSC “Dneprometiz”:

– minimalny rozprysk w procesie spawania, co zmniejsza zużycie materiałów eksploatacyjnych;

– stabilny zapłon łuku w szerokim zakresie trybów spawania, brak nadlewów i porowatości spoiny;

– ciasne szpulowanie drutu w linii umożliwia stosowanie różnych urządzeń spawalniczych

– Dzięki wysokiej jakości powłoce i stałej średnicy drutu drut ma jednakową temperaturę nagrzewania na całej długości, co zapewnia równomierne podawanie i ekonomiczne wykorzystanie końcówek przewodów miedzianych.

W dniu 19.02.2020 r. ekspert Jednostki Notyfikowanej nr 1397 VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras (Centrum Certyfikacji Wyrobów Budowlanych Przedsiębiorstw Państwowych, Litwa) zbadał zgodność systemu zakładowej kontroli produkcji Systemu 2+ Rozporządzenia nr 305/2011 PE i Rady Unii Europejskiej w zakresie certyfikacji drutu spawalniczego 4Si1 na zgodność z normą EN 14341:2011 oraz zgodność z normą europejską EN 13479:2017 z prawem do dalszego znakowania drutu znakiem CE. W wyniku inspekcji stwierdzono, że system kontroli jest zgodny z wymogami i podjęto decyzję o wydaniu certyfikatu.