WYNIKI ROKU 2021

WYNIKI ROKU 2021

Według wyników 2021 roku „Dneprometiz” Prywatna S.A. wyprodukowała 102,5 tys. ton wyrobów gotowych, czyli o 2,4% więcej niż plan przyjęty przez przedsiębiorstwo i o 16% więcej niż rzeczywista produkcja w 2020 r.

W szczególności produkcja drutu ocynkowanego w 2021 roku wyniosła 45,5 tys. ton, co stanowi wzrost o 25% w porównaniu do 2020 roku.

Spółka zrealizowała szereg projektów inwestycyjnych mających na celu poszerzenie asortymentu wyrobów gotowych w kierunku głębokiego przerobu:

– zorganizowano osobny warsztat dla produkcji ogrodzeń segmentowych na sprzęcie czołowych europejskich producentów, o wydajności do 600 ton miesięcznie, w zależności od asortymentu;

– doprowadzono do pełnej mocy projektowej dzielnicę do produkcji drutu spawalniczego stopowego z powłoką miedziowaną na zautomatyzowanej linii produkcji szwedzkiej;

– uzupełniono park sprzętu do ciągnienia o nową włoską walcownię do produkcji drutu średnio- i wysokowęglowego w asortymencie.

W 2022 roku „Dneprometiz” Prywatna S.A. planuje realizację szeregu programów inwestycyjnych w podstawowych obszarach produktowych:

zwiększenie parku urządzeń do produkcji drutu włóknistego, ocynkowanego i wysokowęglowego.

Według wyników 2021 roku „Dneprometiz” Prywatna S.A. wyprodukowała 102,5 tys. ton wyrobów gotowych, czyli o 2,4% więcej niż plan przyjęty przez przedsiębiorstwo i o 16% więcej niż rzeczywista produkcja w 2020 r.

W szczególności produkcja drutu ocynkowanego w 2021 roku wyniosła 45,5 tys. ton, co stanowi wzrost o 25% w porównaniu do 2020 roku.

Spółka zrealizowała szereg projektów inwestycyjnych mających na celu poszerzenie asortymentu wyrobów gotowych w kierunku głębokiego przerobu:

 

– zorganizowano osobny warsztat dla produkcji ogrodzeń segmentowych na sprzęcie czołowych europejskich producentów, o wydajności do 600 ton miesięcznie, w zależności od asortymentu;

– doprowadzono do pełnej mocy projektowej dzielnicę do produkcji drutu spawalniczego stopowego z powłoką miedziowaną na zautomatyzowanej linii produkcji szwedzkiej;

– uzupełniono park sprzętu do ciągnienia o nową włoską walcownię do produkcji drutu średnio- i wysokowęglowego w asortymencie.

W 2022 roku „Dneprometiz” Prywatna S.A. planuje realizację szeregu programów inwestycyjnych w podstawowych obszarach produktowych:

zwiększenie parku urządzeń do produkcji drutu włóknistego, ocynkowanego i wysokowęglowego.